Egészséges és Harmonikus Családokért Alapítvány

 

Az Egészséges és Harmonikus Családokért Alapítvány fő céljai közé tartozik az esélyegyenlőségi struktúra kialakítása, a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű családok felzárkóztatásának elősegítése, kiemelt figyelemmel az időskorúak esélyegyenlőségi feltételeinek megteremtésére. Az alapítvány támogatja a családvédelmet, elősegíti a családok integrációját, különös tekintettel az egészségkárosultakra és az idősekre.

Az Egészséges és Harmonikus Családokért Alapítvány az idősebb korú családtagokra kiemelt figyelmet kíván fordítani. Tapasztalataink szerint a nagycsaládok egyre kevésbé jellemzőek, és a magas mobilitás miatt (a fiatalok sokszor nem ott alapítanak családot, ahol felnőttek) az idősebb korúak sokszor magányosan élik még aktív életüket, a technika dinamikus változásával (digitalizáció, internet világa) az idősek által képviselt hagyományos értékrend és életkorukból fakadó élettapasztalatuk sokak számára sajnos egyre értéktelenebbé válik, ami negatív hatást gyakorol az idősek önérzetére, és ez negatívan befolyásolja a mobilizálhatóságukat.

Az idősebb korosztályra jellemző izoláció rossz mentálhigiénés állapothoz vezet, ami nem ritkán alkoholizmust, depressziót okoz, és korai demenciához vezethet. Az elszeparálódás okozta beszűkült gondolkodás sokszor nehezíti a társadalomban való részvételüket, holott az érett korú állampolgárokra is nagy szüksége van a magyar társadalomnak. Meglátásunk szerint nagy érték az idős a családban, hiszen sokat lehet tőlük tanulni, olyan hagyományos tevékenységeket (kézimunka, főzés, történelem, stb.), amelyeket mai felgyorsult világunkban sajnos sok szülő idő hiányában nem teljes mértékben tud átadni gyermekének. Soha nem volt még ekkora szükség a nagyszülőkre, mint manapság, amikor a szülők a munkaerő piaci aktivitásuk miatt nehezen tudnak minőségi időt tölteni a gyerekekkel, és az állandó logisztika megterheli mindennapjaikat. Az orvostudomány fejlődésével azonban egyre kitolódik az aktív időskor, így az idősebb korban eltöltött életéveket tartalmasan lehetne megélni, mint nagyszülő, illetve bármilyen tevékenységhez kapcsolódva aktív tagjaként a társadalomnak.
Mindezért Alapítványunk azt tűzte ki célul, hogy az idősek önérzetét és önértékelését kívánja visszaadni, az időskor helyes értékelését, hogy az érett korúak is érezzék, hogy igenis számítunk rájuk.