Intergenerációs kutatás

A reprodukciós kort meghaladott idősebb generáció, valamint reprodukciós korban lévő fiatalok körében

A kutatás célja

Cél, hogy a nagyszülők körében végzett visszatekintő kutatás eredménye felhasználhatóvá váljék a gyermekvállalás előtt álló fiatalok illetve a reprodukciós korban lévő felnőtt lakosság számára, elősegítve ezzel a felelősségteljes gyermekvállalást, valamint a pozitív demográfiai folyamatokat, illetve képet kapni arról, hogy a fiatalok kapcsolati kultúrája hogyan alakul milyen információs csatornákon keresztül tájékozódnak önismerettel, párkapcsolattal, családi élettel, gyermekvállalással járó feladatokkal kapcsolatban.

A kutatás kettő részből áll

I. Kutatás a fiatalok körében

A kutatás azt hivatott vizsgálni, hogy a különböző szociokulturális háttérrel rendelkező 16-30 éves korú fiatalok hogyan vélekednek a gyermekvállalás és munkavállalás kölcsönhatásairól. Cél, hogy valós információt kaphassunk arról, hogy a gyermekvállalás előtt álló fiatalok körében hogyan alakul a párkapcsolathoz való viszony, milyen pszicho-szexuális edukációs folyamatok gyakorolnak hatást az identitásuk alakulására. A kutatás eredményeinek felhasználásával információt kaphatunk arról, hogy milyen programokkal lehet segíteni a fiatalok felelős gyermekvállalását valamint arról, hogyan lehet számukra segítséget nyújtani egészséges és harmonikus családi életük kialakításában, különös tekintettel a család és az idősebb generációk szerepére.

II. „Ha most lennék fiatal…” – visszatekintő kutatás az idősek gyermekvállalásról 

Az alapítvány az idősebb korú családtagokra kiemelt figyelmet fordít. Tapasztalataink szerint a nagycsaládok egyre kevésbé jellemzőek, és a magas mobilitás miatt (a fiatalok sokszor nem ott alapítanak családot, ahol felnőttek) az idősebb korúak sokszor magányosan élik még aktív életüket, a technika dinamikus változásával (digitalizáció, internet világa) az idősek által képviselt hagyományos értékrend és életkorukból fakadó élettapasztalatuk sokak számára sajnos egyre értéktelenebbé válik, ami negatív hatást gyakorol az idősek önérzetére, és ez negatívan befolyásolja a mobilizálhatóságukat.

Megkérdezzük a nagyszülőket arról, hogy visszatekintve hogyan látják a múltjukat, a párválasztásuk, gyermekvállalásuk, családi életük alakulása szempontjából, annak érdekében, hogy a kutatás során szerzett gyakorlati tapasztalatok átadhatóak legyenek a gyermekvállalás előtt álló fiatalok számára.  A kutatás során szerzett információk, hipotézisünk szerint gyakorlati tapasztalatot, információt és valódi példát és segítséget tud nyújtani a fiatalok számára.

Kisfilmek

Az intergenerációs kutatás illusztrációjaként öt kisfilm készült Holtomiglan címmel. A filmek főszereplője egy-egy idős korú házaspár. Más-más lakóhelyen élnek, különböző szocikulturális és anyagi háttérrel rendelkeznek. Arról mesélnek, hogy hogyan élték le – és élik ma is – a közös életüket, milyen akadályokat kellett közösen leküzdeniük ahhoz, hogy a házasságuk az esetleges döccenők ellenére is megmaradjon, melyek azok az összekovácsoló erők, amelyek segítettek a kríziseken túljutni. Beszélnek a családjukról, a gyerekneveléssel kapcsolatos elveikről és kihívásokról, és arról, hogy ma a különböző generációk hogyan támogatják egymást.